Cervelo S5

Rama uszkodzona w dwóch miejscach: 
- odprute widełki 
- pęknięcie górnej rury w miejscu, w którym opiera się klin blokujący sztycę
Rozległa i dość skomplikowana naprawa w bardzo newralgicznych i narażonych na duże obciążenia punktach. W przypadku widełek okazało sie, że nie jesteśmy pierwsi - poza standardowymi czynnościami trzeba było jeszcze usunąć pozostałości poprzednich napraw. Wykończenie czarny mat.