KTM

Pęknięcie dolnej rury. Naprawa po całym obwodzie plus odtworzenie grafik od połowy widocznej litery K (oraz M z drugiej strony) do główki.