Specialized Tarmac

Kawałek nielekkiej roboty.
W sumie w rowerze wykonaliśmy:
- naprawę pęknięcia na górnych widełkach
- naprawę widełek dolnych wydartych przez łańcuch
- odtworzenie całkowite jednej z grafik "Specialized"
- naprawa uszkodzeń lakierniczych na ramie i widelcu
- nowy lakier bezbarwny na ramie i widelcu
- zdjęcie i ponowne przynitowanie haka przerzutki
- usunięcie "zintegrowanego" z śrubą insertu mocującego prowadzenie linek pod suportem, załatanie wyrobionego otworu oraz montaż nowego insertu.